Historik

Några biografiska nedslag:

1960-tal i Katrineholm

Pappa David köpte elorgel. Kompletterades snart med piano.
Tog piano- och cellolektioner av Eva Larsson

1970-tal
Fick sin första gitarr som 15-åring. Lärde sig ackordspelets möjligheter.
Sällskap av LP-skivor med Lundell, Magnell o Ebba Grön, Springsteen, Young o Dylan.
Gamla favoriter som Queen och Gensesis fick ge vika.

1980-tal
Testspelade i några rockband i Katrineholm – keyboard.
Utvecklade gitarr-trubadursånger under halvårs kibbutzvistelse i Israel.
Flyttade till Stockholm. Började spela i kyrkliga sammanhang efter religiös upplevelse 1985.

1990-tal

Flyttade från Stockholm till Uppsala Sjöng bl a i Motettkören och Vred Fred.
Skrev sånger som framfördes av Vred Fred + andra körer.

2000-tal
2000 Första offentliga konsert med egna sånger under kulturnatten i Helga Trefaldighets kyrka i Uppsala. 2001-2003 New York, anställd i Church of Sweden, körsång, solosång m m. 2003 Blev knuten till Universitetskyrkan i Uppsala. 2005 Spelade in en demo med egna sånger. 2008 Spelade in CD ”Back to you”. 2009 Första spelning på ”Pub 19”, följdes av fler konserter på Pub 19, Uppsala missionskyrka, HiJazz m m.

2010-tal
2010 Fler pubkonserter t ex Ekocaféet + Trubadur på Restaurang Skeppet
Gästar Ny gemenskap i Stockholm

2011 Dylans 70-årsdag med konsert med gäster och 5-mannaband på HiJazz.
Konserter i många kyrkor bl a domkyrkan i Uppsala och Göteborg.
Två radiohalvtimmar i Radio Uppland

2012 Fler konserter i kyrkor + gästsolist i bl a Katarina kyrka i Stockholm.
Anders Frostensson-stipendium för egna ”psalmdikter” och översättning av Dylansånger.
Musiker och solist vid Salabackekyrkan i Uppsala.

2013 Sju sånger/psalmer framförs i P1 Radioandakten.
Gästsolist ett flertal tillfällen vid Allhelgonamässan och Katarinamässan i Stockholm.
Konsertserie ”Dylan i våra hjärtan”

2014 Nya konserter bl a ”Dylan i våra hjärtan” och
”Egna och andras psalmer och sånger”, 5 Radioandakter P1 m m….
Ett 60-tal spelningar bokades 2014. Äldreboenden, Gudstjänster, Begravningar,
Uppsala fredspris, Workshop för konfirmander och unga o s v.

Thomasdomen

Nov 2014. Uppsala domkyrka

2015… Se min kalender som uppdateras i den takt spelningar bokas.

Mina bästa hälsningar, Thomas Cervin.