Lyssna

Nya sånger – Nya inspelningar – April 2020.

Stanna här och vaka med mig.

En sång till till Stora veckan. 18 verser återger händelser från uppbrottet i övre salen på skärtorsdagen till att Petrus förnekar sin Herre i gryningen till långfredagen.

Water

Vatten som släcker törsten och ger kraft och hopp om en ny och bättre framtid

Du som har skapat.

En psalm att sjungas när treenig Gud hyllas

En del av Guds familj.

En samlingssång för barn, söndagsskolan m m

Ge oss ljus.

En bön om ljus i mörker och nytt mod när glädjen vänder åter. ”Call and respons” med försångare passar. Här som solo.

Låt oss sjunga om Maria

En sång som framfördes 1:a gången på Marie Bebådelsedag 22 mars 2020 i S:a Maria kyrka i Uppsala. Då som allsång. Här som solo.

O Gud finns det rum för alla?

Ja. Visst finns det rum för alla. Universums skapare är generositeten själv. Vill du vara med på festen? Förlåtna syndare är välkomna. Den som har fått mycket förlåtet kan också älska mycket. Du behövs. Vi möts där, mobbare som offer.

En framtid med dig

Gud ger oss en framtid. En blick på de historiska böckerna i Bibeln hjälper oss att förstå. Ett folk av kött och blod utvaldes som bär fram löftet och fick utstå prövningar av alla de slag – ända in i vår tid. Men framtiden ingår också i Guds plan. Moses och Lammets sång ska sjungas. Det blir bra!

Vid korsets fot

För alla trötta och sargade av sjukdomar och ohälsa finns ett territorium som är friköpt. Ett livets träd som för många ter sig som en motsats, men vägen till påsken går via långfredagens kors.

Vi tackar dig

En psalm som låter som ”Fritjof Anderssons paradmarsch” av Evert Taube. En glädje att hälsa till Gud med dessa toner.

———————————————————————————————————————-

CD-skivorna  ”En ängel hälsar till jordens barn,  ”Back to you” och ”Under Guds välsignande händer” finns på Spotify m m – eller beställ ett riktigt CD-album under ”Traditionell” på www.talkingmusic.se

Här finns mer inspelat material från olika tillfällen!

Testade en ny psalm ”Ge oss ljus” på Universitetskyrkans gudstjänst – 7 febr 2018.

2014, Kom och slå dig ner vid min sida
Thomas – gitarr och munspel, Sakarias Åkerman kontrabas

2011, Get free
Thomas Cervin – gitarr keyboard sång, Jens Fölster – stämsång, Stefan Jernstedt – bas, Hans Johansson – inspelning och mix

2008, Back to you

2011, All This Time

2013, You´re So Beautiful

Från ”Demolåtar” 2005

2005, I love you

Ny psalm – Fastlagssöndagen 3 mars 2019 ”Shield and Shelter”