Bob Dylan

 

Bob Dylans sånger

Förslag på Program:

 ”Bob Dylan – för evigt ung”.

Konsert med Dylansånger från 1960- till 2010-tal.

”Dylanmässa”

konsertmässa, anpassas delvis till kyrkoåret.
(Körstämmor till några sånger och förslag på agendor finns).

”Bob Dylan i ord och toner”

För samlingar i bibliotek, anstalter, församlingslokaler m m
Berättar om Dylans liv + våra egna liv
Läsning ur Dylans självbiografi.
DylaniOrdoTon2
Premiär 16 januari 2017, Linnéstugan Missionskyrkan Uppsala. C:a 90 deltagare.
(Se mer under ”Video”)
——————————

För bokning:

 Alternativ 1:
Thomas solo med 
gitarr och munspel / piano.
Även som soloinslag i olika typer av program / gudstjänster.

 Alternativ 2:
Thomas + 1 musiker, Bas / Piano
Körstämmor finns för ett antal sånger.

Alternativ 3:
Thomas + 2 musiker, Rytmer och 3-stämmig Stämsång

Alternativ 4: Fullt band.

Varför Dylan i kyrkan?

Dylans sångtexter speglar en människas livsvandring:
Engagemang för fred och rättvisa. Sökande efter kärlek.
Kärlekens lycka och skiljandets smärta.
Längtan efter andlighet. Frälsning och tro.
Den mogna människans reflektioner. m m.
(Ett större antal sånger har inspirerats av Bibeln, av Jesustro
och av Dylans judiska bakgrund.)

 

Video med Thomas Cervins översättning av ”I shall be released” – ”Jag ser ett ljus i fjärran”.
Thomas översättningar belönades med Anders Frostensson-stipendiet 2012.

Intervju i Tidningen DAGEN med
”Dylantolkaren Thomas Cervin”
30 mars 2017:
DAG-20170330-10
DAG-20170330-11